Dr n. hum. Małgorzata Adamczyk-Zientara – psycholog, psychoterapeuta.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2001), tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskałam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2011).

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat nr 128) i superwizorem-dydaktykiem (certyfikat nr 28) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), a także terapeutą motywującym Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM) (certyfikat nr 17). Należę do Motivational Interviewing Network of Trainers (międzynarodowego stowarzyszenia trenerów dialogu motywującego; MINT). Ukończyłam również dwustopniowe szkolenie w EMDR organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pomaganiu osobom z różnymi problemami – zarówno dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, jak i osobami dorosłymi. Pracowałam na oddziałach szpitalnych z osobami chorymi somatycznie i ich rodzinami, jak również w poradniach zdrowia psychicznego i na oddziale psychiatrii z osobami z szerokim spektrum problemów psychologicznych. Swoje doświadczenie zawodowe rozwijałam m.in. w Zakładzie Psychologii Zdrowia w Centrum Zdrowia Dziecka, Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Szpitala na Litewskiej, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, a także w prywatnej Klinice „Vertimed” i Fundacji „Mederi-pomóżmy dzieciom”.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów.

Zajmuję się też działalnością dydaktyczną i naukową. Prowadzę wykłady i warsztaty dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych z zakresu psychologii zdrowia i psychoterapii. Zajmuję się również redakcją naukową publikacji specjalistycznych (m.in. książek dotyczących dialogu motywującego wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). Aktywnie uczestniczę w działalności stowarzyszeń: PTTPB i PTTM.

 

Blog o psychoterapii
Archiwum bloga